Tri kaštiele v Klátovej Novej Vsi


V Klátovej Novej Vsi stoja až tri kaštiele v dobrom technickom stave. Renesančná tvrdza a neobarokový kaštieľ s parkom sú v centre obce, secesný kaštieľ so vzácnym dendrologickým parkom je v miestnej časti Janova Ves. Na kopci Chríb v osade Sádok sa nachádza kostol Panny Márie, kráľovnej anjelov, jeden z najstarších kostolov na Slovensku.Contact details

Mobil:
038/5420 201, 038/5420 507
Email:
info@klatovanovaves.sk
URL adresa:
http://www.ratsk.sk/mobprih/index.php?place=76Address

Město:
Klátova Nová Ves
PSČ:
95844
Adresa:
čísla 470, 177 a 33

Share