Mohyla míru

Mohyla míru je historicky ojedinělým válečným památníkem - s mírovým posláním. Není věnován ani hrdinným vítězům či statečným poraženým, nýbrž byl vybudován na počest všech obětí legendární bitvy u Slavkova ze dne 2. 12. 1805. Stalo se tak na počátku 20. století podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra někdejšího bojiště pietní „místo světla“, memento válek. (O státních a církevních svátcích a významných dnech a také po celý červenec a srpen je památník slavnostně osvětlen.)
Mohyla míru je dominantou i přirozeným středem chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy.

V renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci shlédnout multimediální expozici „Bitva tří císařů. Slavkov / Austerlitz 1805“. Tato expozice je koncipována netradičně a přináší poučení i silný nevšední zážitek. Pojímá vojenské tažení roku 1805, jež vyvrcholilo bitvou u Slavkova, jako historickou událost, ale také jako živý dějinný fenomén. Expozice přibližuje nejen slavné francouzské vítězství, vojenskou a politickou slávu doby, ale i její rub. Technické řešení, umožňuje návštěvníkům volit některý z pěti jazyků komentáře - češtinu, francouzštinu, němčinu, ruštinu a angličtinu. První část expozice, „Před bitvou“, zahrnuje období od vypuknutí Francouzské revoluce až po předvečer bitvy. Druhá část, „Bitva“, poskytuje návštěvníkům emocionální prožitek bitvy, který je v třetí části „O bitvě“ završen prezentací průběhu bitvy prostřednictvím počítačové animace. Dominantním prvkem čtvrté části „Po bitvě“ je prostorová a audiovizuální rekonstrukce známého obrazu, zachycujícího setkání císařů Napoleona a Františka po bitvě u Spáleného mlýna, a videoprojekce, kterou expozice vrcholí. Vedle řady exponátů jsou v expozici umístěny také monitory a dotyková obrazovka s databází textů, ilustrací, animací a filmových scén, kde si mohou návštěvníci volit informace, o které mají zájem.

V červnu 2010, takřka přesně sto let ode dne, kdy byla v roce 1910 zahájena stavba památníku, byl otevřen nový muzejní pavilon a nová část stálé expozice nazvaná Fenomén Austerlitz. Představuje "druhý život bitvy", přibližuje slavkovskou bitvu z různých pohledů současníků, kronikářů, vojáků i diplomatů, historiků, spisovatelů, malířů, ale i filmařů. Své místo má v expozici i ojedinělý příběh Mohyly míru samotné, dvousetleté tradice bitvy, tradice vzpomínkových akcí včetně tradic rekonstrukcí bitevních scén.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 544 244 724
Email:
mohyla-miru@muzeumbrnenska.cz
URL adresa:
http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz/Adresa

Město:
Prace
PSČ:
66458
Adresa:
K Mohyle míru 200

Share