Obec Žarošice

Obec Žarošice je proslulá poutěmi a originálním muzeem, které shromažďuje všechno, co má společné se životem v Žarošicích.
První písemná zmínka o obci pochází ze 13. století a nejstarší zprávy vyprávějí o dávné kapli či kostele Narození Panny Marie ve viničné hoře.
V první polovině 14. století přešly Žarošice do majetku české královny Elišky Rejčky a ta je později postoupila ženskému cisterciáckému klášteru na Starém Brně. Eliška Rejčka je - s největší pravděpodobností - dárkyní nádherné gotické mariánské sochy, která je dodnes dochována a nazývána „Stará Matka Boží“. Po husitských válkách prodala starobrněnská abatyše Žarošice světské vrchnosti. Posledními držiteli Žarošic byli Liechtensteinové až do pozemkové reformy roku 1923.
Dějiny tohoto kraje byly provázeny tatarskými, tureckými, kumánskými, bočkajovskými a jinými loupeživými nájezdy. Nebylo pohromy či války, která by se těmto místům vyhnula. Také „Bitva tří císařů“ u Slavkova přinesla mnoho utrpení, bídy a hladomor. V Žarošicích po bitvě přespali poražení mocnáři a na druhý den se sešel rakouský císař František I. s francouzským císařem Napoleonem u blízkého Spáleného mlýna, kde smluvili příměří, které bylo později nazváno Prešpurský neboli Bratislavský mír.
Žarošice jsou významné poutní místo, jedno z nejstarších poutních míst na Moravě. Na hlavním oltáři barokního kostela sv. Anny stojí gotická Milostná socha Panny Marie z poloviny 14.stol., kterou při své návštěvě v roce 1995 korunoval papež Jan Pavel II. Každoročně připadá pouť Zlatá sobota na první sobotu po 8. září. Původním poutním místem byl kostel Nanebevzetí Panny Marie ve vinicích na Silničné, jehož význam zřejmě sahá hluboko do historie, možná ještě do období velkomoravské říše.
Turistické zajímavosti
Kostel sv. Anny
Kostel z roku 1801 je postaven v místě původního kostela. V interiéru upoutá výmalba od rázovitého slováckého malíře Jano Köhlera ze Strážovic. Sochu Panny Marie osobně korunoval papež Jan Pavel II. v roce 1995.
Žarošické muzeum a komunitní centrum
Původní pracovní nástroje řemeslníků, lidové kroje, hračky, vinařský lis, malovaný nábytek nebo divadelní opona přiblíží historii Žarošic. Ve dvorním traktu muzea byl zcela nově postaven objekt komunitního centra. V něm se setkávají místní obyvatelé i umělci.
Konůvky
Odkryté pozůstatky středověké vesnice z 13.-15. století najdete 5,5 km severně od Žarošic. Pozůstatky tvrze, chlebové pece, kostelíku, umělého pahorku a základy selských usedlostí nabízí středověkou atmosféru spolu s historickým poznáním.
Prameny v Žarošicích - Zdravé Vodě
Léčivé prameny byly po minulá staletí využívány k lázeňství. Lázně zde založila abatyše starobrněnského kláštera v 18. století.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 518 631 530
URL adresa:
www.zarosice.czAdresa

Město:
Žarošice
PSČ:
69634

Share