Pamätník SNP - Mohyla na Jankovom vŕšku


Jankov vŕšok bol počas bojov Slovenského národného povstania významnou základňou partizánskej brigády Jana Žižku, ktorá bojovala v Strážovských vrchoch proti nemeckým fašistom. Fašistické represálie poznačili túto oblasť 7 vypálenými obcami a 11 masovými hrobmi. Na počesť obetí SNP postavili v rokoch 1947-1951 mohylu, symbolický cintorín a prírodný amfiteáter s rekreačným zariadení.Kontaktné údaje

Mobil:
+421 38 7694332
Mobil:
+421 905 203900
Email:
rezervacie@jankovvrsok.eu
URL adresa:
http://www.ratsk.sk/mobprih/index.php?place=69Adresa

Město:
Uhrovec
PSČ:
95641
Adresa:
Jankov Vŕšok

Share