Bílé Karpaty - Čertoryje

Národní přírodní rezervace Čertoryje představuje rozsáhlý komplex druhově bohatých bělokarpatských květnatých luk v mozaice s mokřady a svahovými prameništi, rozptýlenou zelení se solitérně rostoucími duby a lemovými společenstvy kolem potoků v jihozápadní části Bílých Karpat. Rozkládá se v ploché s nevýrazným vrcholem (kóta Čertoryje, 444,7 m n. m.) mezi široce rozevřenými údolími potoků Járkovce a Radějovky. Centrální část Čertoryje zaujímá jihozápadně exponované svahy, část zvaná Osypné tvoří severně až severovýchodně exponovaný svah, území za potokem Járkovcem zaujímají severovýchodně exponované svahy v trati Zadní Koňovské. Rezervace se nachází v nadmořské výšce od 350 do 444,7 m (v ochranném pásmu až do 500 m n. m.), asi 2,6 km jižně od obce Kněždub, mezi rekreační oblastí Lučina, obcí Malá Vrbka a státní hranicí se Slovenskem. Katastrální území Hrubá Vrbka, Kněždub, Tvarožná Lhota, okres Hodonín, CHKO Bílé Karpaty.
V rezervaci se vyskytuje velké množství vzácných a chráněných druhů, mimo jiné dvacet různých druhů orchidejí. Botanicky významné je i ochranné pásmo rezervace, nazývané Vojšické louky, kde na jediném místě v České republice roste rozrazil latnatý a na jediném místě v Bílých Karpatech mečík bahenní.
V rezervaci žije pestré společenstvo živočichů stepních i lesních, kterým vyhovuje rozsáhlý komplex luk s velkou proměnlivostí vegetačního krytu. Řada těchto živočichů patří mezi poklady naší fauny, například sekáči, sklípkánek černý nebo tesařík obrovský.

Adresa

Share