O projektu

Portál "Putování s mobilem" vznikl z iniciace Krajské hospodářské komory Jihomoravského kraje pro projekt "Mobilné príhraničie - MP" - spolupráce moravsko-slovenského příhraničí při tvorbě a marketingu turistických produktů, který byl podpořen Evropskou unií z programu Cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007–2013.

Cílem projektu je zvýšení informačně-komunikační přístupnosti kulturních památek, turistických destinací a pozoruhodností v Zlínském a Jihomoravském kraji pomocí specializované propojené sítě informačních bodů v 30-ti místech každého z obou krajů na bázi technologie QR kódů.

Pomocí aplikace na mobilní zařízení s podporou globálního pozičního systému (GPS) bude moci získat každý návštěvník kteréhokoliv z vybraných objektů v kraji stažením do svého mobilního telefonu informace nejen o daném navštíveném objektu / památce, ale zároveň o dalších objektech a památkách v kraji zařazených do online databáze.

Projekt "Putování s mobilem" nabízí cestovatelům přehled zajímavých míst na jižní Moravě i v Trančianském kraji, které stojí za návštěvu. Jedná se zejména o nejvýznamnější kulturní památky v obou krajích, technické i přírodní zajímavosti, které jsou mnohdy neoprávněně přehlíženy a také zde naleznete několik tipů pro sportování a rekreaci.

Všechny tyto lokace jsou také k dispozici ke stažení do vašich mobilních zařízení v podobě mobilní aplikace, kterou můžete používat i v režimu offline, tedy pokud nemáte připojení k internetu.

Partneři projektu

Vedoucí partner: Rozvojová agentúra Trenčianskeho samosprávneho kraja, n.o.

Hlavní přeshraniční partner: Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje.

Na realizaci projektu získala Krajská hospodářská komora Jihomoravského kraje finanční prostředky z operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013 – Fondu mikroprojektů.

O realizaci projektu

Správu webových stránek www.putovanismobilem.cz a mobilní aplikace "Putování s mobilem" zajišťuje firma Cernet - tvorba webových stránek

Případné dotazy a připomíky pište na email info@putovanismobilem.cz