Janův hrad

Tento lovecký zámeček byl postaven v letech 1801 až 1808 , tedy v období romantismu jako zřícenina, napodobenina starého, rozpadajícího se hradu, Aloisem Josefem I., knížetem z Liechtensteina. Janův hrad se nachází v romantickém prostředí, sevřený ze tří stran meandrem řeky Dyje. Panstvo se tu před honem shromáždilo, popřálo si štěstí a navečer se vracelo k bohatě prostřenému stolu.

Stavba je tvořena čtyřmi nárožními věžemi, jež jsou ze tří stran spojeny pouze obvodovými zdmi. Na jejich zevní straně pak arkády nesou ochozy, což jsou dlouhé spojovací balkony mezi jednotlivými věžemi. Čtvrtou stranu nádvoří uzavírá vlastní budova zámečku.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 519 355 134
Email:
janohrad@brno.npu.czAdresa

Město:
Lednice
PSČ:
69144
Adresa:
Zámek 1

Share