Randez-vous

Klasicistní lovecký zámeček byl postaven po počest vojevůdce napoleonských válek Jana I. Josefa z Lichtenštejna roku 1812. Zámeček má podobu římského vítězného oblouku, jehož předlohou byl pravděpodobně Trajánův vítězný oblouk v Beneventu.

Zámeček byl zasvěcen bohyni lovu Dianě, odtud jeho druhý název - Dianin chrám. Původně sloužil jako místo setkávání panstva před lovem, dnes jsou interiéry zařízené v empírovém slohu a je užíván i pro kulturní a společenské akce včetně svatebních obřadů, také je celou turistickou sezonu od dubna do října otevřen pro návštěvníky.

Hlavní fasády jsou bohatě zdobeny reliéfy s antickou mytologií – jak řeckou, tak římskou. Interiéry stavby jsou rozděleny do čtyř nadzemních podlaží. První dvě jsou rozděleny obloukem, v pravé části je umístěno schodiště zaklenuté lunetami, na stěnách je malované stínované kvádrování. V levé části je dnes dvoupodlažní byt správce (dříve lovčího) a nad ním malý salonek příležitostně využívaný k reprezentativním účelům. Dominantním prostorem celého zámečku je bohatě štukem zdobený hlavní sál o rozměrech 7 x 16 m.

Zámeček je součástí Lednicko-valtického areálu a nachází se asi 3 km severovýchodně od Valtic v Bořím lesem.

Adresa

Share