Slovanské hradiště v Mikulčicích

V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v řečišti toku Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Významné místo počátků naší státnosti. Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Místo s cyrilometodějskou tradicí nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Dvě stálé vynikající archeologické expozice. Přírodní rezervace Skařiny, meandry řeky Moravy, krásy fauny a flóry. Kulturní akce pro děti, mládež i dospělé. Neopakovatelné kouzlo spojení historie, kultury a přírody.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 518 357 293
Email:
info@mikulcice-valy.info
Email:
http://www.mikulcice-valy.infoAdresa

Město:
Mikulčice
PSČ:
69619
Adresa:
Slovanské hradiště

Share