Synagoga v Mikulově

Mikulovská synagoga svým architektonickým řešením patří k tzv. východnímu či lvovskému typu, u nás ojedinělému. V rámci republiky se tak řadí k významným stavebním památkám. Expozice věnovaná rabbi Löwovi a židovské vzdělanosti na Moravě.

Mikulov byl od poloviny 16. století po tři sta let politickým, kulturním a duchovním centrem moravských Židů a sídlem zemského rabína. Duchovní význam mikulovské židovské obce se projevil i skutečností, že v dobách její největší slávy v první polovině 19. století zde bylo v provozu nejméně 12 synagog či modliteben. Jedinou dnes dochovanou synagogou je Horní synagoga, nazývaná též Stará, Velká či Dómská. Byla nejdůležitější z nich a její historie sahá snad až k roku 1500. Dnešní stavební pojetí původně renesanční synagogy je výsledkem barokní přestavby po požáru roku 1719. Centrální rozvrh objektu, kdy je čtveřice kupolí sklenuta do čtyřsloupového pilíře uprostřed haly, vychází z polských vzorů. Tímto architektonickým řešením, blízkým například synagoze ve Lvově, je u nás jedinečná. V období válečné okupace byla synagoga zdevastována, zachránilo ji a v sedmdesátých a osmdesátých letech uplynulého století zrekonstruovalo mikulovské muzeum. Novou rekonstrukcí, již jako majetek Židovské obce Brno, prošla synagoga v současnosti v letech 2011–2013.

V synagoze bude instalována expozice „Rabbi Löw a židovská vzdělanost na Moravě“. S Mikulovem je spjatá celá řada význačných židovských osobností, především moravských zemských rabínů. Legendami opředený rabbi Löw – Jehuda Löw ben Becalel, dle tradice tvůrce Golema – zde působil v letech 1553–1573 a Mikulov je považován za jedno z míst, kde dlouhodobě formoval své dílo židovské náboženské filosofie. Vyšší náboženské učiliště (ješiva), které zde založil, proslavilo Mikulov v celém středověkém židovském světě. Z dalších rabínů zde působících vynikli Menachem Mendl Krochmal, autor židovského samosprávného zákoníku, David Oppenheimer, zakladatel nadace pro vzdělávání chudých dětí, mystik a kabalista Šemuel Šmelke Horovic a Mordechaj Benet, zvaný zázračný rabín. Ti dnes odpočívají na proslulém mikulovském židovském hřbitově.

Kontaktní údaje

Mobil:
+420 519 309 019
Email:
rmm@rmm.czAdresa

Město:
Mikulov
PSČ:
692 01
Adresa:
Husova 11

Share