Zámek v Miloticích

Zámek Milotice je jeden z nejkrásnějších barokních zámků u nás. Nachází se 8 km od Kyjova, v kraji bohatém na folklór a dobré víno. Zámek je postaven v místech středověké vodní tvrze ze 14. století vystavené pány z Ronova.
V 16. století byla tvrz přebudována na renesanční jednopatrový zámek. Nová stavba úplně nenavázala na původní areál tvrze, v sousedství zámku stály gotické zdi s věží ještě v 18. stol. Zámek byl barokně přestavěn až za Serenyiů, kteří jej získali v r. 1648. Nově na zámku přibyly sochy antických božstev, velká freska, dále byl přistavěn skleník, oranžérie, konírna a jízdárna. Přístavby tvořily se zámkem harmonický celek, zapadající do prostředí. Asi o 20 let později bylo plastikami vídeňského sochaře Jakuba Kryštofa Schletterera vybaveno čestné nádvoří a vstupní cesta do zámku vedoucí po mostě.
Zámecký park
Později byl upraven park. Koncem 18. století byla zbořena oranžérie, zámecký areál doplnily kaštanové a lipové aleje, vedoucí ke vstupu do zámku. Tyto změny a úpravy však neporušily původní charakter francouzské zahrady. V první čtvrtině 19. století doplnily její tvářnost ještě fontány a letohrádky s ptačím domkem, umělá zřícenina a ermitáže. K celku zahrady patří i obora, protkaná hvězdicí průhledů, s krytým pavilónem v jejich průsečíku. Panství zůstalo majetkem Serenyiů do počátku 19. století, nakonec je sňatkem získali Seilernové – Aspangové, kterým náleželo až do r. 1945.
Dnešní návštěvník si může prohlédnout náročně komponovaný celek zámeckého areálu s čestným nádvořím, jízdárnou, konírnou, dvěma oranžériemi, francouzským parkem a přilehlou bažantnicí. Zámeckou instalaci každoročně doplňují sezónní výstavy. V současné době je zde prodejní galerie vín. Koncerty a další akce, které se na zámku pravidelně pořádají, jsou součástí společenského života obce. K zámku se váže pověst o milotické černé hraběnce.

Kontaktní údaje

Mobil:
+ 420 518 619 643
Email:
milotice@brno.npu.cz
URL adresa:
http://www.zamekmilotice.cz/Adresa

Město:
Milotice
PSČ:
69605
Adresa:
Zámecká č.1

Share